کاغذ دیواری

ویژگی شاخص کاغذ دیواری اپکس

1- قابل شستو و ضد رطوبت

2- عمر و دوام زیاد

3- عدم تعییر رنگ در برابر نور خورشید

قیمت هر رول کاغذ دیواری Appex از آلبوم دانته (dante)  تماس بگیرید.

021-22739490

کارفرمای محترم شما می توانید برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید.

شماره تماس :

021-22739490

021-22901905

برای دیدن عکس های با کیفیت بر روی آنها کلیک کنید.

 کاغذ دیواری های که در آلبوم دانته وجود دارد را در زیر مشاهده می کنید.

wallpaper 700101 wallpaper 700201 wallpaper 700207 wallpaper 700208
کد کاغذ: 700101 کد کاغذ: 700201 کد کاغذ: 700207 کد کاغذ: 700208
wallpaper 700214 wallpaper 700301 wallpaper 700305 wallpaper 700313
کد کاغذ: 700214 کد کاغذ: 700301 کد کاغذ: 700305 کد کاغذ: 700313
wallpaper 1100102 wallpaper 1100107 wallpaper 1100108 wallpaper 2100301
کد کاغذ: 1100102 کد کاغذ: 1100107 کد کاغذ: 1100108 کد کاغذ: 2100301
wallpaper D10301 wallpaper D10306 wallpaper D10307 wallpaper D10807D
کد کاغذ: D10301 کد کاغذ: D10306 کد کاغذ: D10307 کد کاغذ: D10807D
wallpaper D20505 wallpaper D20501 wallpaper D20307 wallpaper D20303
کد کاغذ: D20505 کد کاغذ: D20501 کد کاغذ: D20307 کد کاغذ: D20303
wallpaper D30501 wallpaper D20607 wallpaper D20602 wallpaper D20601
کد کاغذ: D30501 کد کاغذ: D20607 کد کاغذ: D20602 کد کاغذ: D20601
wallpaper D40704 wallpaper D40702 wallpaper D30506 wallpaper D30505
کد کاغذ: D40704 کد کاغذ: D40702 کد کاغذ: D30506 کد کاغذ: D30505
wallpaper H10108 wallpaper D40904 wallpaper D40902 wallpaper D40901
کد کاغذ: H10108 کد کاغذ: D40904 کد کاغذ: D40902 کد کاغذ: D40901
wallpaper H10602 wallpaper H10510 wallpaper H10505 wallpaper H10501
کد کاغذ: H10602 کد کاغذ: H10510 کد کاغذ: H10505 کد کاغذ: H10501
wallpaper H10702 wallpaper H10610 wallpaper H10609 wallpaper H10608
کد کاغذ: H10702 کد کاغذ: H10610 کد کاغذ: H10609 کد کاغذ: H10608
  wallpaper S300130 wallpaper L20007 wallpaper H10703
  کد کاغذ: S300130 کد کاغذ: L20007 کد کاغذ: H10703

 

کارفرمای محترم شما می توانید برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید.

شماره تماس  :

021-22739490

021-22901905